Parapsychology


Local Sidereal Time (LST) Local Sidereal Time (LST)Download 17,33 Kb.
Page2/8
Date02.10.2019
Size17,33 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Local Sidereal Time (LST)

Local Sidereal Time (LST)

Onderzoek van Spottiswoode (1997)

  • Effectgrootte bij onderzoek naar paranormale verschijnselen
  • Effecten hangen samen met LST
  • Piektijd is rond 13.30 LST

Onderzoeksopzet

  • Zittingen vinden plaats op twee tijdstippen, piektijd (13.30 LST) en niet-piek tijd (00.00 LST)
  • Twee proefleiders: een bij de proefpersoon thuis, een elders met een dobbelsteen
  • Elke proefpersoon wordt 18 keer tijdens piektijd gebeld en 18 keer tijdens niet-piektijd

Resultaten telefoontelepathie

Probleem

  • Sommige bellers blijken niet bereikbaar tijdens de zittingen.
  • Oplossing:
    • Nogmaals de analyse doen met alleen de correct verlopen zittingen

Resultaten telefoontelepathie (alleen correct verlopen zittingen)Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8


The database is protected by copyright ©psysite.info 2019
send message

    Main page